Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акедитацію закладу освіти