Виховна робота

                  Принципи виховної роботи школи:

1.Єдність правового і морального виховання.

Право і мораль є регуляторами поведінки людей, здійснення правового і морального виховання має здійснюватися у єдності. Важливою передумовою запобігання  правопорушень школярів є формування гуманного ставлення до особистості, усвідомлення та сприйняття загальнолюдських моральних вартостей.

2.Оперативність.

Реалізація цього принципу передбачає своєчасне і вміле пропагування і роз’яснення прийнятих законів чи нормативних актів;  організацію цілеспрямованої право-виховної роботи в тій чи іншій школі або класі у зв’язку з виявленням певних  випадків порушення правил поведінки чи правопорушення; відповідне корегування виховної роботи з особистістю.

3. Поєднання переконання з примусом.

У правовиховній роботі, крім засобів переконання, у необхідних випадках застосовують і засоби примусу.

Покарання учня здійснюється адміністрацією школи, засобами служби у справах неповнолітніх. Це змушує недисциплінованого підлітка чи правопорушника дотримуватись моральних норм людського співжиття.

4. Єдність прав і обов’язків школяра.

Єдність прав і обов’язків громадянина України грунтується на поєднанні інтересів особи і суспільства . Учнями слід показувати і їхні права , передбачені законом для активної діяльності на благо суспільства і держави, і їхні обов’язки перед суспільством . Тоді правове виховання стане важливим засобом формування соціальної активності

молодої людини з почуттям високої відповідальності.      

 

               

 

                            Принципи процесу виховання

-         виховання особистості відбувається тільки у процесі її включення у діяльність;

-         виховання неможливе без стимулювання активності особистості ,яка формується;

-         необхідно розкривати перед учнями перспективу їхнього росту ,допомагати їм досягати успіху;

-         у процесі виховання необхідно виявити високий гуманізм і повагу до дитини у поєднанні з високою вимогливістю;

-         необхідно виявляти і орієнтуватися на позитивні риси учнів;

-         необхідно враховувати вікові та індивідуальні особистості учнів;

-         виховання має здійснюватися у колективі і через колектив;

-         у вихованні  необхідно прагнути до єдності зусиль учителів, сім’ї та громадськості.   

                                       

 

 

Пріоритетні напрямки виховної роботи школи.

 

-         формування національної свідомості та правової культури учнів;

-         забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів;

-         співпраця вчителів, учнів та батьків;

-         виховання патріотизму ,громадянських якостей особистості;

-         реалізація особистісно організованого підходу в навчально - виховному процесі;

-         розвиток творчих здібностей учнів з урахуванням їх інтересів та нахилів;

-         розширення мережі шкільних гуртків та секцій;

-         збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління.

 

                  Система виховної роботи

 

1.Методична робота з класними керівниками:

- контроль

- методоб’єднання

- семінари

- узагальнення досвіду

 

2.Робота з учнями:

- учнівське самоврядування

 

3.Робота гуртків та секцій:

- шахи

- кікбоксинг

- футбол

- турисько-краєзнавчий                                                             

- інтел

 

4.Співпраця з позашкільними закладами:

- СЮТ

- ДТДЮ

 

5.Робота з батьками та громадськістю:

- спільні заходи

- індивідуальна робота

- піклувальна рада

- батьківські збори