Дошкільне відділення

  

 

                                                         

Наше дошкільне відділення – це будинок радості та затишку. В ньому створюються необхідні умови для розвитку особистості дитини і гармонійних стосунків із дорослими.

Перше, з чого починається облаштування предметно – розвивального середовища в нашому закладі – це роздягальня.  

 

 

      

 

Тут для батьків оформленні сучасні яскраві куточки з цікавими та корисними порадами,  виставками робіт з малювання, ліплення, конструювання.

Для малюків обладнано -  сучасні шафи для одягу , що сприяють естетичному розвитку дітей.

Центром розвивального середовища є групова кімната, що спонукає дітей до гри, в якій формується їх уява про світ.

В групі предметно – розвивальне середовище організоване у вигляді осередків діяльності.

           

Конструктивний осередок – це майстерня, в якій є набори будівельних матеріалів, універсальні конструктори, природний матеріал, що знайомлять дітей з основними можливостями конструювання, у процесі якого здійснюється інтелектуальний розвиток дітей.

У фізкультурно – оздоровчому осередку збагачується руховий досвід дітей.

У професійному осередку знаходяться кухня та перукарня, які є невідємною частиною формування пізнавальних інтересів дітей, розвитку естетичних смаків.

Основним невід’ємним атрибутом предметно – розвивального середовища  є іграшка.

 

                                                               

 

 

Правильний підбір іграшок та ігрового матеріалу, відповідно до віку дітей, характеру їх діяльності, спрямовує дитину на самостійне активне вирішення ігрового завдання, спонукає до різних способів його реалізації, відтворення дійсності.

Обладнання предметно – розвивального середовища розраховане на практичну діяльність дитини, пов’язане з її потребами та побутом, сприяє фізичному і психічному розвитку.

Отже, в дошкільному відділенні є необхідні умови для створення предметно – розвивального середовища, в якому відбувається виховання, навчання та оздоровлення дітей. Вихователі намагаються постійно урізноманітнювати навколишній світ, надавати реальну можливість для вільного вибору і прояву ініціативи, з урахуванням особистісно – орієнтованого підходу до дитини.

 

Дошкільне відділення за проектною потужністю розраховане на 40 місць.

На сьогоднішній день працюють дві групи:

«Бджілка» за п’ятиденним робочим тижнем з режимом роботи – 12 годин.  

 

     

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

Щоденний графік роботи групи:

  початок роботи – 6.30

              закінчення роботи – 18.30       

 

та група "Барвінок"       

 

Щоденний графік роботи групи:

з 7.00 до 17.30

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

 

 

     

Зарахування дітей до дошкільного відділення здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини і епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини.