Управління

 

Запорукою ефективного управління  педагогічним   

 процесом є системний підхід до його здійснення,

 який передбачає необхідність проникнення в

закономірності навчання та виховання, забезпечення

 узгодженості їх структурних компонентів,

 інтеграції зусиль усіх суб’єктів навчально-виховної

діяльності для вирішення поставлених  завдань. 

                                              

 

 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ:

ПРИНЦИП НАУКОВОСТІ

         ПРИНЦИП КОПЕТЕНТНОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ

                 ПРИНЦИП КОНКРЕТНОСТІ ТА ДІЛОВИТОСТІ

                          ПРИНЦИП НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ І ПАТРІОТИЗМУ 

                                 ПРИНЦИП ПЕРСПЕКТИВНОСТІ І ЦІЛЕСПРЯМОВАНОСТІ

                                         ПРИНЦИП ПЛАНОВОСТІ

                                                 ПРИНЦИП СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

                                                          ПРИНЦИП ГУМАНІЗАЦІЇ

                                                                   ПРИНЦИП ОПТИМІЗАЦІЇ

                                                                           ПРИНЦИП ЕКОНОМІЗАЦІЇ