Державні стандарти

 

ПЛАН  ЗАХОДІВ

щодо дотримання Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти

у систему роботи вчителів методичної комісії суспільно-гуманітарного циклу

у 2017-2018 н.р.

 

Зміст заходів Термін виконання

Відмітка про виконання

1

Забезпечувати виконання Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Упродовж року

 

2

Забезпечувати виконання Державного стандарту базовоїї загальної середньої освіти  з предметів суспільно-гуманітарного циклу.

Упродовж року

 

3

Взяти участь у нараді в присутності директора:

·           додержання Державного стандарту загальної середньої освіти;

·           критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із предметів;

·           правильність ведення поточного та підсумкового оцінювання

Вересень

 

4

Сприяти творчому підходу педагогічних працівників до вибору й використання освітніх програм, навчальних курсів, посібників до варіативної складової змісту загальної середньої освіти

Вересень

 

 

5

Удосконалювати й творчо розвивати форми, спосіб, зміст і методи поточного та підсумкового оцінювання знань учнів

Упродовж року

 

 

 

 

 

6

Проводити системний контроль за відповідністю освітнього рівня учнів (контрольні зрізи знань, моніторинги навчальних досягнень)

Упродовж року

 

7

Складання графіка проведення контрольних, лабораторних, практичних робіт; навчальних екскурсій та практик

Вересень, січень

 

8

Провести моніторинг:

·           навчальних досягнень учнів з предметів;

Двічі на рік

 

9

·           вивчення рівня інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетенцій учителів МК

Жовтень

 

·           участі педагогів у методичній роботі

Травень

 

Здійснювати постійний контроль ведення поточного та підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів учителями-предметниками

Упродовж року

 

10

Контролювати виконання навчальних програм учителями-предметниками

Двічі на рік

 

11

Підготувати матеріали до проведення державної підсумкової атестації учнів 4-го класу

Квітень

 

12

Підготувати матеріали до проведення державної підсумкової атестації учнів 9-го класу

Квітень

 

13

Забезпечувати високу організаційно-методичну якість підготовки й проведення державної підсумкової атестації

Квітень, травень

 

14

Проводити системні заходи щодо ознайомлення вчителів, батьків, учнів із положеннями Держстандарту

Упродовж року

 

15

Створити творчу групу для вивчення та впровадження Держстандарту базової і повної загальної середньої освіти та нових навчальних програм:

·         проаналізувати кількісний та якісний склад учителів, які викладають у 5-6-х класах;

·         ознайомити з науково-популярного та навчально-методичною літературою;

·         психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу в 5-х класах;

·         здійснити порівняльний аналіз підручників

Вересень.

 

16

Участь педагогів різних фахів у інструктивно-методичних нарадах, семінарах 

Згідно з планом

 

17

Обгорення Держстандарту базової і повної загальної середньої освіти з педагогами МК

Серпень

 

18

Робота постійних консультпунктів щодо дотримання державних стандартів із предметів:

·         іноземна мова;

·         історія;

·         українська мова та література;

Постійно

 

 

ЗАХОДИ

щодо  дотримання Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в систему роботи методичної комісії педагогів природничо-математичних дисциплін 

2017-2018 н.р.

 

п/п

Назва заходу

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

 Вивчення нормативних документів, рекомендацій МОН щодо щодо організації навчально-виховного процесу під час вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу у 2017-2018 н.р.

вересень 

 

2

Про особливості організації навчально-виховного процесу у 9-х класах у 2017-2018 н.р. за Державними стандартами базової та повної загальної середньої освіти.

вересень 

 

3

Забезпечення належних умов організації навчально-виховного процесу учнів 9 класів відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної  середньої освіти

протягом року

 

4

Інформування вчителів МК про нові нормативні інструктивно-методичні документи 

протягом року

 

5

Створення необхідних умов для успішної адаптації п’ятикласників до нових умов навчання

протягом року

 

6

Участь вчителів МК у теоретико-практичному семінарі «Оптимізація інноваційної  діяльності в роботі МК

жовтень

 

 

7

Проведення відкритих уроків вчителями, які працюють 9 класі.

Відповідно до графіка відкритих уроків

 

8

Участь у круглому столі «Педагогічна творчість вчителя"

Січень

 

 

9

Моніторингові дослідження навчальних досягнень учнів 5-6-х класів.

Грудень

 

Травень

 

 

10

Методичні консультації щодо нормативної бази

Протягом року

 

11

Вивчення Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в рамках роботи Школи молодого педагога.

Протягом року

 

12

Проведення методичного тижня вчителів предметів природничо-математичного циклу «Пізнай світ природничо-математичних наук».

Листопад

 

 

13

Взаємовідвідування уроків педагогами МК з метою вивчення реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Протягом року

 

14

Підведення підсумків роботи МК

Травень

 

 

 

ЗАХОДИ

щодо дотримання Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в систему роботи методичної комісії вчителів початкових класів

2017-2018 н.р.

 

п/п

Назва заходу

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

 Вивчення нормативних документів, рекомендацій МОН щодо щодо організації навчально-виховного процесу під час вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу у 2017-2018 н.р.

вересень 

 

2

Про особливості організації навчально-виховного процесу у 1 х класі у 2017-2018 н.р. за Державними стандартами початкової загальної середньої освіти.

вересень 

 

3

Забезпечення належних умов організації навчально-виховного процесу учнів 1-4-х класів відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної  середньої освіти

протягом року

 

4

Інформування вчителів МК про нові нормативні інструктивно-методичні документи Державного стандарту.

протягом року

 

5

Створення необхідних умов для успішної адаптації учнів 1-х класів до навчання

протягом року

 

6

Участь вчителів МК у теоретико-практичному семінарі «Оптимізація інноваційної  діяльності в умовах впровадження нових Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти»

жовтень

 

 

7

Проведення відкритих уроків вчителями, які працюють у 1-4-х класах.

Відповідно до графіка відкритих уроків

 

 

8

Участь у круглому столі «Педагогічна творчсть вчителят в умовах впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

Січень

 

 

9

Методичні консультації щодо впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Протягом року

 

10

Проведення методичного тижня вчителів початкової школи «Творчий учитель – творчий учень»

Квітень

 

 

11

Взаємовідвідування уроків педагогами МК з метою вивчення реалізації Державного стандарту початкової загальної середньої освіти.

Протягом року

 

12

Підведення підсумків щодо дотримання Державного стандарту у 1-4-х класах.

Травень